Missie

The Girl Movement wil meiden en jonge vrouwen (11-25 jaar) met een vluchtelingachtergrond stimuleren om succesvol te participeren in de Edese samenleving.

Informatie

RSIN nummer 859456754
KVK nummer 73316016
Rekeningnummer NL12 RABO 0337 8523 91
The Girl Movement heeft een ANBI status.

Bestuur

Voorzitter: Jaap Helmond
Penningmeester: vacant
Secretaris: Maaike Hoogendoorn
Algemeen lid: Joke van Tilburg
Contact: bestuur@thegirlmovement.nl

Beloningsbeleid

De bestuursleden van Stichting The Girl Movement ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurstaken. De medewerkers van de stichting worden beloond conform de salarisschalen van de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. Vrijwillige medewerkers ontvangen in principe geen vergoeding. In voorkomende gevallen kan een vrijwilligersvergoeding worden gegeven.

Documenten

1. Beleidsplan & financiële verantwoording

2. Jaarverslagen

Meidenclub 2019
Meidenclub 2019
Eritrees huwelijksfeest
Eritrees huwelijksfeest
Ontmoetingsfeest 2019
Ontmoetingsfeest 2019