@SomalisofEde


Dit project richt zich primair op de Somalische gemeenschap die in Ede leeft en met name op de meiden en jonge vrouwen binnen deze gemeenschap. Op diverse wijze wil @SomalisofEde deze meiden stimuleren en steunen om op actieve wijze succesvol te participeren en integreren in de Edese samenleving, met behoud van de eigen cultuur en zijn.


@SomalisofEde organiseert verschillende activiteiten waardoor relaties gelegd kunnen worden. Deze activiteiten sluiten aan bij een doel wat bijdraagt aan het doel van de The Girl Movement: het succesvol participeren en integreren in de Edese samenleving.


Elke week is er bijles, om de week op maandag of dinsdagavond. En er is om de week op donderdagavond meidenclub. Andere voorbeelden van activiteiten zijn dansles, samen zwemmen bij de Ladiesnight in de Peppel, wekelijks samen eten, samen leuke dingen doen en verschillende cursussen volgen samen.


Wil je meer weten, neem contact op met adaja@thegirlmovement.nl